TerraMaster 2GB RAM Stick Memory Card for F2-221, F2-421, F4-421, F5-221, F5-421, F5-422, F2-220, F4-220

(0 customer view)

By | SKU:

1,158,268 VNĐ

Sản phẩm tặng kèm

Khuyến mãi liên quan

Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm:
Hãng sản xuất:
Xuất xứ:
Mô tả sản phẩm

About this item

    This fits your .
  • Make sure this fits by entering your model number.
  • 2GB memory stick dedicated for TerraMaster F2-221, F2-421, F4-421, F5-221, F5-421, F5-422, F2-220, F4-220. NOT compatible with F5-420, F2-420, F2-210, F4-210.
  • Total Capacity: 2GB
  • Memory Speed: 1,333 MHz
  • Voltage:1.35V


2GB memory stick for TerraMasterF2-221, F2-421, F4-421, F5-221, F5-421, F5-422, F2-220, F4-220. NOT compatible with F5-420, F2-420, F2-210, F4-210.

Total Capacity: 2GB
Memory Speed: 1,333 MHz
Voltage:1.35V

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

Đánh giá và nhận xét
User Rating

0 reviews. 0